تماس با ما

آدرس: اصفهان، خیابان ۲۲ بهمن، مجتمع اداری امیر کبیر

شماره تماس: ۰۳۱۳۲۶۵۹۹۴۴

شماره پیامکی: ۳۰۰۰۱۳۷۰۷۰

شماره فکس: ۰۳۱-۱۲۳۴۵۶۷۸

کدپستی: ۸۱۵۸۷۱۴۱۳۸

آدرس الکترونیکی: info@isfahan.gov.ir